Mbo leerlingen onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Mbo leerlingen van 18 jaar of ouder die een BOL opleiding volgen moeten wel zelf lesgeld betalen. 

Mbo leerlingen van 18 jaar of ouder die een BBL opleiding volgen betalen ook zelf een vergoeding. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en wordt bepaald aan de hand van de gekozen opleiding.

Schoolmiddelen 

Mbo opleiders en leerbedrijven hebben de verantwoordelijkheid hun leerlingen te voorzien van de basisuitrusting die nodig is. Opleider voorzien de leerlingen van middelen om lessen te volgen, examens te doen en daarmee het behalen van een diploma. Voorzieningen kunnen bestaan uit basisuitrusting, zoals computers, gereedschap en andere voorzieningen om werkzaamheden uit te voeren.

Kiest de leerling liever voor speciale voorzieningen dan moet zij deze zelf bekostigen. Leerlingen dienen zelf altijd zorg te dragen voor leermiddelen die nodig zijn om lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

Extra actviteiten

Het opleidingsinstituut kan voor extra activiteiten – zoals excursies – een vrijwillige bijdrage vragen. De leerling en zijn of haar ouders kiezen zelf of zij willen gebruik willen maken van deze extra activiteiten en te betalen bedragen. Deze extra activiteiten zijn niet vereist om de opleiding te kunnen volgen of een diploma te behalen.

Meer interessante studiekeuzehulp artikelen lezen? Bekijk dan direct het overzicht.