Leerlingen die een mbo opleiding volgen en kampen met studievertraging kunnen in de toekomst mogelijk een beroep doen op een speciaal fonds bij hun opleidingsinstituut.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor het mbo studentenfonds

Dankzij het studentenfonds kunnen ze blijven studeren als de studiefinanciering stopt. Ze moeten wel een goede reden hebben voor de opgelopen studievertraging. Voorbeelden van een geldige reden zijn onder andere; studenten die ziek geworden, zwanger zijn of een beperking hebben. 

Wanneer treedt het fonds in werking

Op 18 april 2019 is de ministerraad akkoord gegaan met de oprichting van het mbo studentenfonds. Het studentenfonds is onderdeel van een nieuwe wet. De wet treedt pas in werking na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

Meer interessante studiekeuzehulp artikelen lezen? Bekijk dan direct het overzicht.